Page 8 - BlackSea
P. 8

Afrinli çocuklar                                      Rize’ye geldi
      Afrinli 74 çocuk, Rize’ye gelerek turizm  اومدق نيرفع لافطأ
      alanlarını ziyaret etti.
       “İyidere’den Afrin’e Kardeşlik Köprüsü”         هزير ىلإ
      projesi kapsamında Hatay’ın Altınözü
      ilçesindeki kamplarda kalan Afrinli 74  ازير ىلإ نيرفع نم ينمداق ابلاط 74 راز
      çocuk, Rize’ye gelerek turizm alanlarını        ةيحايسلا نكاملأا .
      ziyaret etti.              هزير نم ةوخلأا رسج « عورشم شماه ىلع
      İyidere Kaymakamlığı ile İyidere Belediye  ناكس نم اينيرفع ابلاط 74 راز « نيرفع ىلإ
      Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje  يتاه يف وزوس ينتلأ ةقطنم يف تاميخلما
      çerçevesinde Rize’ye gele ziyaret eden      هزير يف ةيحايسلا نكاملأا .
      Afrinli çocuklar, Rize’de gönüllü ailelerin  ةيدلب ةسائر لبق نم مظنلما عورشلما راطإ يف و
      evlerinde 4 gün boyunca misafir edildi.  يف لافطلأا فيضتسإ رديأ ماقم مئاق و رديآ
      Afrinli Çocuklar,4 gün boyunca Rize’nin   مايأ 4 ىدلم ةعوطتلما تلائاعلا لزانم .
      turizm alanlarından olan Ayder Yaylasını,  4 ةدلم و نيرفع نم ينمداقلا لافطلأا لوتج
      Zilkale’yi, Ziraat Botanik çay bahçesini ve  اهيف ابم هزير يف ةيحايسلا نكاملأا يف مايأ
      İyidere’de bulunan tarihi pleki mağarasını  ةعارز ةقيدح و ليز ةعلق و رديآ تاعفترم
      gezdi                    ةيخيراتلا يكيلب ةراغم و ةيتابنلا ياشلا

      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13