Page 6 - BlackSea
P. 6

60                                            10

    Mor Yayla                                        Paris’te
    “KADIRALAK”                              TRABZON SERGİSİ

        كلاأرداك ةيجسفنبلا  لهسلا                   سيراب يف نوزبارط ضرعم
    62

    KARADENİZ’DEN

    İRAN’A
    2 Teker Gezi

    ناريإ ىلإ دوسلأا رحبلا نم ينتلجع ةلحر

    38
    Karadeniz’in doğa
    harikası                                          14
    DELİKLİKAYA!

                                          “Çatısı ve yatağı
      يف ةعيبطلا ةبوجعأ اياك يلكليد
            دوسلأا رحبلا
                                             olan her yer
                                          OTEL DEĞİLDİR”

                                           « قدنف  ىعدي  اريرس  و  افقس  كليم  ناكم  لك  سيل
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11