Page 4 - BlackSea
P. 4

Bir ilk de

                       BİZDEN OLSUN


                       Trabzon yayıncılık ve matbaacılık                s.sahin@dergihane.com
             Sayı: 1       konusunda hep ilkleriyle öne
          Mayıs - Haziran 2018   çıkmıştır.
           ISSN 2636-7505
                       Bu özelliği Türkiye’de matbaanın
                       geldiği ilk beş şehir içerisinde yer       Serdal ŞAHİN
           İMTİYAZ SAHİBİ     almasındandır.
            Serdal ŞAHİN     Kısaca bahsetmek gerekirse;
          E s.sahin@dergihane.com
                       Türkiye’de yayınlanan;
          YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ    İlk kadın dergisi: Çalıkuşu.
            Okan ÇITLAK      İlk teorik futbol kitabı: Asoseysın
          E okancitlak@dergihane.com Futbol
                       İlk tıp dergisi: Hekim
           YAYIN DİREKTÖRÜ
          İlyas Can ŞAHİNTÜRK   İlk futbol kulübü dergisi: Necm-i
           E i.can@dergihane.com  Ati
                       Gazeteciliğin de erken başladığı
          GÖRSEL YÖNETMEN     illerin başında gelen Trabzon
            Emine AYAZ
           E e.ayaz@dergihane.com yerel gazeteler tarihinde de        اننم لولأا نكيل )
                       önemli yer tutar.
           ARAPÇA ÇEVİRİ
           Maysara ALTAWEEL    Yayıncılığın başladığı tarihden bu
                       yana 150 yılı aşkın süre geçti.    و ةعابطلا عوضوم يف امئاد ةقباس نوزبارط تناك
           YAYINA HAZIRLIK     Bugünlerde Karadeniz                    رشنلا.
                       yayıncılıkta yaptığı yeniliklerden   نم ةدحاو نوزبارط نوك نم ةدمتسم ةزيلما هذه
                       çok turizmiyle öne çıkmaya        ايكرت يف ةعبطلما اهتلخد ندم سمخ لوأ .
                       başladı.                 ايكرت يف نا راصتخاب لوقلل رملأا رطضأ اذإ
                       Turizme yayıncılığın vereceği
          KATKI SAĞLAYANLAR                       ةرك باتك لوأ ، وشوك يلاشت ةيئاسن ةلجم لوأ
            Osman ŞİŞKO      katkılardan yola çıkarak neler    ، ميكح ةيبط ةلجم لوأ ، لوبتوف ينسيسوسأ مدق
            Buket ÇELİK      yapabileceğimizi düşünürken      اهعيمج ، يطاع يمنج مدق ةرك قيرف ةلجم لوا
           Serap SAĞLAM      bölgenin gelen turistlere daha
            Gülten SAĞIR     iyi anlatılabilmesi adına süreli bir        نوزبارط نم تردص .
           Hakan KAHRAMAN                         اهيف تأدب يتلا قطانلما دحأ نوزبارط كلذك
         Arin DİKER (Kapak Fotoğrafı) yayına ihtiyaç olduğunu gördük.  خيرات يف امعم اعقوم ذختت و ركبم تقوب ةفاحصلا
            Cemal ÇOLAK      Karadeniz’e ilgi gösteren               ةيللمحا ةقاحصلا ،
                       turistlerin geldiği coğrafyaya    ، نوزبارط يف رشنلا و ةعابطلا أدب ذنم ماع 150 رم
                       baktığımızda ikinci dil seçimi ise
          HUKUK DANIŞMANI                         ةحايسلا عاطق يف ةمهاسملل نلأا ىعست و ،
           Celal ÇOBANOĞLU     kaçınılmaz Arapça oldu.         ددع دايدزا و نوزبارط يف ةحايسلا ردصتل و
                       Bu vesileyle Türkiye’deki        ةلجم رادصإ انررق ةقطنلما يف برعلا فويضلا
         REKLAM REZERVASYON     yayın tarihinde bir ilki daha     و ينيللمحا راوزلا فيرعتل ةيكرتلا و ةيبرعلا ينتغللاب
          reklam@dergihane.com   gerçekleştirip ilk Türkçe-Arapça
           N 0462 326 61 00    süreli turizm dergisini çıkarmaya           ةقطنلماب بناجلأا .
           N 0506 649 99 54
                       karar verdik.            ايكرت يف رشنلا خيرات ىلع اريخ نكتل ايس كلاب .
                       BlackSea Türk yayın tarihine
             BASKI        hayırlı olsun.
         Sakarya Matbaacılık / Trabzon
           GÖRSEL SÜRELİ
         Dergimizde yayınlanan yazı ve fotoğraflar
        izinsiz kullanılamaz. Dergimizde yer alan ilan,
          yazı ve fotoğrafların sorumluluğu
            sahiplerine aittir.

         m Gazipaşa Mah. Zeytin Sok. İmera
            İş Merkezi No:12 Kat:3
           Daire:5 Ortahisar/TRABZON
           dergihane.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9