Page 10 - BlackSea
P. 10

Paris’te      Trabzon Sergisi
      Trabzonlu 11 sanatçının eserleri Paris’te sergilendi                                              Fransa’nın
                                              başkenti
                                              Paris’te
                                              “Trabzon’a
                                              Fransız
                                              kalmayın”
                                              başlıklı
                                              resim sergisi
                                              düzenlendi.
                                              Trabzonlu
                                              11 Resim
                                              sanatçısının
                                              55 eserinin bu
                                              organizasyonda
                                              ziyaretçilerin
                                              beğenisine
                                              sunuldu.                                     Devrim HACISALİHOĞLU

      Trabzon’un balıkçı ağları ve ve  beğenisine sunuldu.       Barış Tantekin, Paris Trabzon
      teknelerini Paris’e taşıyarak iki  Epinay-sur-Seine Belediyesi  Kültür Derneği başkanı Bülent
      kültür arasında köprü kurdular.  Mendes France Salonu’nda açılan  Cumur, Epinay-sur-Seine
      Paris Trabzon Kültür Derneği   sergide Ali Candaş, Adil Ocak,  Belediyesi Baskan Yardımcısı
      (Association Culturelle de    Ceyhan Murathanoğlu, Ekrem    Patrice Konieczni ve Kültür
      Trabzon) tarafından Fransa’nın  Kutlu, Evrensel Baş, Haydar   Müdürü Soizic Cornieres ile
      başkenti Paris’te “Trabzon’a   Durmuş, Kenan Demir, Osman    Fransa’da Türkiye konusunda
      Fransız kalmayın” başlıklı resim  Zeki Demirkale, Raif Kalyoncu,  faaliyet gösteren bazı sivil toplum
      sergisi düzenlendi. Trabzonlu 11  Rasim Cubukcu ve Yasemin    kuruluşlarının temsilcileri ile çok
      Resim sanatçısının 55 eserinin  Kalyoncu’nun eserleri sergilendi.  sayıda sanatsever katıldı. Sergi 29
      bu organizasyonda ziyaretçilerin  Türkiye’nin Paris Başkonsolosu  Nisan 2018 tarihinde sona erdi.

      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15