Page 1 - BlackSea
P. 1

Sayı: 1/ Mayıs - Haziran 2018

            36       22         44        38        60
         Mor Yayla    ZİLKALE’YE     KARADENİZ’DEN   “Çatısı ve yatağı  İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN
         “KADIRALAK”   keyifli bir yolculuk İRAN’A     olan her yer   GÜVENİLİR İSMİ
           ةيجسفنبلا لهسلا  ليز  ةعلق  ىلإ  ةلح 2 Teker Gezi OTEL DEĞİLDİR” met-sa turizm
             كلاأرداك             رحبلا  نم  ينتلجع  ةلحر   افقس  كليم  ناكم  لك  سيل  sektörüne giriyor
                              ناريإ  ىلإ  دوسلأا   « قدنف  ىعدي  اريرس  و   عاطق  يف  قوثولما  مسلاا
                                               اس - تيم  تاءاشنلاا

       38


        رحبلا يف ةعيبطلا ةعئار
        اياك يلكيليد دوسلأا «
   1   2   3   4   5   6